Relacja z warsztatów „Procedura nadania statusu uchodźcy - wybrane zagadnienia prawne"

Dnia 17 maja 2022 r. mgr Weronika Sołkiewicz - doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. "Procedura nadania statusu uchodźcy - wybrane zagadnienia prawne".

Podczas spotkania nasza Prelegentka przybliżyła uczestnikom problematykę procedury udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Odniosła się również do regulacji związanych z przyjęciem do Polski uchodźców z Ukrainy. Co więcej, mgr W. Sołkiewicz podzieliła się praktycznymi wskazówkami oraz doświadczeniami związanymi z omawianą problematyką, które zdobyła podczas pięciu lat pracy w sekcji ds. uchodźców (w tym bezpośrednio pracując z osobami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku).