Relacja z warsztatów „Prosto o podatkach”

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z mec. Andrzejem Wapowskim i mec. Jarosławem Józefowskim - reprezentantami Enodo Advisors Sp. z o.o, zajmującej się kompleksowym świadczeniem usług podatkowych.

W ramach spotkania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego począwszy od wymogów, które powinien spełniać kandydat poprzez przebieg egzaminów po praktyczne aspekty pracy. Uczestnicy mieli szansę posłuchać o wyzwaniach stojących przed przedstawicieli tego zawodu i trudnościach w ich codziennej pracy.
Oprócz poszerzenia wiedzy o zawodzie doradcy podatkowego uczestnicy spotkania mieli okazję do sprawdzenia i rozwoju swoich praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz postępowania sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Pod okiem ekspertów rozwiązywali kazusy poruszające często niebanalne kwestie prawne związane m.in. z ochroną praw podatników.

Serdecznie dziękujemy gościom za bardzo merytoryczne warsztaty, a uczestnikom za aktywny udział!