Relacja z warsztatów pt. „Procedura reklamacji towarów i usług”

Dnia 15 marca 2022 r. mgr Łukasz Presnarowicz - doktorant w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadził warsztaty pt. „Procedura reklamacji towarów i usług”.

Prelegent przedstawił prawa przysługujące konsumentom chcącym skorzystać z reklamacji, wskazał różnice między rękojmią a gwarancją, jak również omówił przypadki naruszenia praw konsumentów, którymi zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Referent odpowiedział również na szereg pytań uczestników warsztatów, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami.