Relacja z warsztatów pt. „Reforma przepisów o nieletnich sprawcach - konieczny upgrade czy powielanie mitów resocjalizacyjnych?"

Dnia 26 maja 2022 r. mgr Aleksandra J. Lewandowska - doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. "Reforma przepisów o nieletnich sprawcach - konieczny upgrade czy powielanie mitów resocjalizacyjnych?".

Podczas spotkania nasza Prelegentka przybliżyła uczestnikom założenia reformy w zakresie przepisów o nieletnich sprawcach przestępstw oraz przedstawiła funkcjonujące mity resocjalizacyjne. Uczestnicy mogli także poznać najważniejsze zmiany w projektowanej ustawie oraz ich odzwierciedlenie w rzeczywistości resocjalizacyjnej.