Relacja z warsztatów „Status uchodźcy – wybrane zagadnienia prawne”

Dnia 15 grudnia 2020 r. mgr Weronika Sołkiewicz - doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej, Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. „Status uchodźcy - wybrane zagadnienia prawne".

Podczas spotkania Prelegentka w przystępny i klarowny sposób przybliżyła uczestnikom problematykę procedury udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Co więcej, mgr W. Sołkiewicz podzieliła się praktycznymi wskazówkami oraz doświadczeniami związanymi z omawianą problematyką, które zdobyła podczas trzech lat pracy w sekcji ds. uchodźców (w tym bezpośrednio pracując z osobami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku). Uczestnicy szkolenia mieli również szansę wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w praktyce, rozwiązując kazusy opisujące różnorodne stany faktyczne.