Relacja z warsztatów z licealistami - „Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy”

Dnia 28 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do uczniów białostockich szkół, które przeprowadziła dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz opiekun Koła Naukowego Prawa Pracy.

W warsztatach „Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy” wzięło udział ponad 30. uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnicami między dyskryminacją a mobbingiem oraz przysługującymi im roszczeniami w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji.

Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie brali udział w dyskusji oraz zadawali dużo pytań związanych z zachowaniami dyskryminacyjnymi i mobbingiem.

Należy wspomnieć, że w ankietach, które wypełnili uczniowie po warsztatach wskazali, że najbardziej interesują ich tematy związane z podatkami, prawem unijnym oraz zatrudnieniem i nauką za granicą.