Relacja z warsztatów z licealistami - „Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy”

Dnia 27 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do uczniów białostockich szkół, które przeprowadził dr Tomasz Kałużny, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W warsztatach pt. „Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy” wzięło udział ponad 80. uczniów Liceum Ogólnokształcącego INFOTECH w Białymstoku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnicami między dyskryminacją a mobbingiem oraz przysługującymi im roszczeniami w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji.

Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie brali udział w dyskusji oraz zadawali dużo pytań związanych z zachowaniami dyskryminacyjnymi i mobbingiem.

Uczniowie z radością przyjęli także zaproszenie Sędziego Kałużnego do wzięcia udziału w charakterze widowni w przyszłych symulacjach rozpraw w ramach Centrum Praktyk Sądowych.