Relacja z warsztatów z licealistami - „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego”

Zachęcamy do zapoznania się z relacją

Dnia 13 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do uczniów białostockich szkół, które przeprowadziły mgr Sylwia Łazuk i mgr Paulina Zadykowicz - doktorantki na Wydziale Prawa UwB oraz członkinie Koła Naukowego Prawa Pracy.

W warsztatach pt. „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego” wzięło udział prawie 80 uczniów Liceum Ogólnokształcącego INFOTECH w Białymstoku. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu zatrudnienia, cechami stosunku pracy oraz elementami umowy o pracę. Omówione zostały także regulacje dotyczące szczególnej ochrony pracy młodocianych.

Licealiści aktywnie uczestniczyli w warsztatach - chętnie zadawali pytania oraz dopytywali, na co powinni zwracać uwagę przy podpisywaniu pierwszej umowy o pracę.

Należy wspomnieć, że w ankietach, które wypełnili uczniowie po warsztatach wskazali, że najbardziej interesują ich tematy związane z podatkami, prawem pracy oraz spółkami.