Relacja z wykładu „Dyplomacja od kuchni”

Wykład „Dyplomacja od kuchni” odbył się 13 marca 2019 r., w godz. od 10:00 do 12:00 na Wydziale Prawa UwB. W trakcie wydarzenia Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – dr hab. Piotr Wawrzyk podzielił się z obecnymi słuchaczami wiadomościami na temat wykonywanej pracy, funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz realiów i specyfiki misji dyplomatycznych. Uczestnicy wykładu mieli okazję do zadawania pytań i nawiązania dyskusji na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.