Relacja „Zadania CSIRT – NASK w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Studia przypadków”

W dniu 17 maja 2021 r. odbyło się̨ drugie spotkanie współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii dotyczące cyberprzestępczości.

Prelegentem był Pan Filip Marczewski, który na co dzień pracuje w zespole CERT NASK Polska.

W trakcie prelekcji uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest CSIRT NASK, gdzie można odnaleźć ustawy regulujące jego działalność oraz jaką pełni rolę w systemie cyberbezpieczeństwa.

Blisko 20 uczestników webinarium na przykładzie wielu różnorodnych przykładów uzyskało informacje na temat zagrożeń w sieci oraz sposobu realizacji zadań krajowych Zespołów Reagowania (w tym CSIRT NASK) w systemie cyberbezpieczeństwa. Polegają one na koordynowaniu informacji pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym oraz reagowaniu na incydenty zgłaszane m.in. przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych oraz samorządy terytorialne.

Uczestnicy wykładu, jako pierwsi zostali zapoznani z wybranymi wnioskami zawartymi w najnowszym raporcie CSIRT NASK o atakach w Polsce za 2020 rok. Ważną i pouczającą częścią wykładu było wyjaśnienie słuchaczom jakie zagrożenia czyhają w sieci na osoby fizyczne, podmioty publiczne oraz firmy prywatne.

Zapraszamy do śledzenia dalszych wydarzeń oraz spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii.