Relacja ze spotkań w ramach Wiosennych Seminariów z Prawa Medycznego

Dnia 4 marca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Wiosennych Seminariów z Prawa Medycznego”, których tematem przewodnim są prawne askepty macierzyństwa.

Prelegentką pierwszego spotkania była dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK w Toruniu, która poruszyła zagadnienie „Prawnych aspektów in-vitro”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko studentów naszego Wydziału. Mieliśmy również przyjemność gościć osoby z innych ośrodków.

Następnie 11 marca 2021 r. odbyło się drugie spotkaniez cyklu, którego gościem była dr hab. Katarzyna Bagan- Kurluta prof. UwB. Podczas wydarzenia poruszono zagadnienie „Prawnych aspektów macierzyństwa zastępczego”.

Z kolei 18 marca 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie z cyklu.  Prelegentką wydarzenia była Jolanta Karpińska – położna z wieloletnim stażem, która wygłosiła prelekcję pt. „Kobieta w ciąży jako pacjent szczególny”. Uczestnicy dowiedzieli się wielu przydatnych informacji, m.in. jakie  prawa ma kobieta ciężarna, czym jest tzw. plan porodu, jak wygląda poród domowy oraz kim jest Doula. Położna podzieliła się również przydatnymi radami, które dotyczyły kompletowania torby do szpitala oraz samego przygotowania się do porodu, czy też wyboru znieczulenia. Ciekawostką okazała się aromaterapia, ułatwiająca zrelaksowanie się przed porodem.

Dziękujemy serdecznie prelegentkom za poświęcony czas i niezwykle ciekawe wystąpienia oraz za tak liczny udział studentów w wydarzeniach.

Zachęcamy do uczestnictwa w nadchodzących spotaniach.