Relacja ze spotkania „Bestia nie człowiek” - przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

W dniu 27 listopada 2019 r. odbyło się kolejne merytoryczne spotkanie Studenckiego Koła Nauk Penalnych, którego gościem była absolwentka Wydziału Prawa Pani mgr Ewelina Mogielnicka. Prelegentka poszerzyła wiedzę uczestników o aspekty prawne przestępstwa, które uchodzi za temat dyskusyjny, a mianowicie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Rozważania dotyczące tego tematu zostały rozpoczęte od odkrycia mrocznych historii związanych z różnymi formami okrucieństwa wobec zwierząt m.in. znęcaniem się nad zwierzętami domowymi i gospodarczymi, eksperymentami na zwierzętach, nielegalnym handlem egzotyczną fauną, zabijanie zwierząt w filmach, walkami zwierząt. Uczestnikom ukazano też inne sytuacje stwarzające potencjalne pole do stosowania przemocy wobec zwierząt np. corrida, trzymanie zwierząt w cyrkach i ogrodach zoologicznych, czy też istnienie farm przemysłowych.

Spotkanie stanowiło okazję do poznania regulacji prawnych stojących na straży praw zwierząt oraz do poznania uwarunkowań społecznych, najczęściej wymienianych przyczyny oraz występujących techniki popełniania tego przestępstwa.

Niezwykle interesującym punktem spotkania było przedstawienie badań akt spraw karnych z obszaru Województwa Podlaskiego nad osobą sprawców aktów przemocy oraz wpływem różnych czynników, takich jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania sprawcy, na popełnianie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Wszystkim słuchaczom serdecznie dziękujemy za obecność!