Relacja ze spotkania „Nie mów nikomu, co się dzieje w domu”

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się kolejne merytoryczne spotkanie Koła Naukowego Nauk Penalnych, którego gościem była mgr Justyna Omeljaniuk, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Prelegentka rozprawiała o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępstwa-tabu, kazirodztwa.

Tytułem wstępu przybliżona została historia oraz ewolucja regulacji prawnych penalizujących czyn kazirodczy oraz jego znamiona ustawowe. Kluczowym punktem spotkania było przedstawienie badań nad rodzinami kazirodczymi prowadzonych m.in. przez amerykańską psycholog - Dianę Russel. Ponadto w oparciu o statystyki policyjne zaprezentowana została skala występowania tego zjawiska zarówno w Polsce jak i na świecie.

Spotkanie zakończone zostało przykładami tego czynu przestępczego, w tym również sprawami z naszego województwa. W trakcie podsumowującej dyskusji uczestnicy wspólnie rozprawiali nad problematyką związaną z karalnością oraz zwalczaniem czynów kazirodczych.