Relacja ze spotkania poświęconego pamięci prof. Bogusława Cudowskiego

W dniu 9 września 2022 r. na Wydziale Prawa odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego, byłego kierownika Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa UwB oraz byłego Sędziego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W laudacji na cześć Profesora Bogusława Cudowskiego głos zabrała prof. Iwona Sierocka, prof. Walerian Sanetra, prof. Ludwik Florek, prof. Krzysztof Rączka i dr hab. Paweł Nowik. Następnie na ręce Pani prof. Haliny Święczkowskiej – żony prof. B. Cudowskiego została przekazana księga pamiątkowa ku Jego czczi pt. „Dorobek i rozwój nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku”, Wyd. Temida2 2022 r. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele kilku ośrodków naukowych, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagieloński, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Białymstoku.