Relacja ze spotkania SKNP „Na miejscu zdarzenia - kilka słów o oględzinach i wizji lokalnej”

Za nami kolejne w tym roku akademickim spotkanie merytoryczne Studenckiego Koła Nauk Penalnych z cyklu „Kryminalistyka kluczem do zagadek kryminalnych”. Czwarte spotkanie poświęcone zostało oględzinom miejsca zdarzenia oraz wizji lokalnej, a poprowadziła je mgr Ewelinę Dagmarę Mogielnicką.

W pierwszej kolejności wskazano podstawowe zagadnienia związane z oględzinami miejsca zdarzenia, wśród których znalazła się definicja oględzin, przedstawienie celów i zadań oględzin, podmiotów dokonujących oględzin. Wskazane zostały również podstawy prawne przeprowadzania oględzin. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z opisem przeprowadzania oględzin, z wyszczególnieniem faz i stadiów, zasad prowadzenia oględzin oraz sposobu ich dokumentowania. Pani Magister scharakteryzowała również wizję lokalną, podając przykłady oraz różnice pomiędzy oględzinami miejsca zdarzenia a wizją lokalną.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania SKNP.