Relacja ze spotkania w ramach Legii Akademickiej

W dniu 26 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa UwB zorganizowano kolejne cykliczne spotkanie mające na celu rekrutacje oraz kształcenie studentów w zakresie służby obronnej w ramach Legii Akademickiej. Jest program skierowany do wszystkich studentów zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego, uzyskaniem stopnia wojskowego oraz wstąpieniem do wojska i służbie czynnej. Na wydarzenie, które jest realizowane od 2017 r. przybyło liczne grono słuchaczy, studentów, a także przedstawicieli mediów. Spotkanie koordynowało Towarzystwo Wiedzy Obronnej Wydziału Prawa UwB wraz z opiekunem naukowym dr. hab. Jarosławem Matwiejukiem, prof. UwB – prorektorem ds. rozwoju, w porozumieniu z dr. Arturem Konopackim – pełnomocnikiem Rektora ds. realizacji koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele MON zaprezentowali specjalistyczny sprzęt wojskowy, a także przedstawili systematykę odbycia służby na zasadach Legii Akademickiej od strony teoretycznej oraz praktycznej. Ponadto podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem w służbie obronnej RP, a także odpowiedzieli na szereg pytań skierowanych ze strony uczestników.

Dziękujemy za udział w spotkaniu oraz zapraszamy do udziału rekrutacji do programu Legii Akademickiej.