Relacja ze spotkania z Leszkiem Podoleckim

W dniu 3 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa UwB odbyło się certyfikowane spotkanie z Panem Leszkiem Podoleckim, który od 26 lat zajmuje się resocjalizacją i readaptacją wśród więźniów. Stworzył on autorski program resocjalizacyjny „Arka", polegający między innymi na zmianie systemu wartości poprzez przemianę moralno-duchową, co było tematem przewodnim środowego spotkania. Uczestnicy wysłuchali wielu historii dotyczących pracy Pana Leszka ze skazanymi zarówno w więzieniu, jak i po wyjściu z zakładu. Po prelekcji słuchacze mieli sposobność do zadawania pytań a także dyskusji na temat nurtujących ich zagadnień. Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, a przede wszystkim naszemu Prelegentowi za przyjęcie zaproszenia i wizytę na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Prelekcja została zorganizowana w ramach spotkań Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.