Relacja ze spotkania „Zbrodnie (nie)zapomniane - kulisy pracy Archiwum X”

Za nami pierwsze w tym semestrze spotkanie merytoryczne rozpoczynające cykl spotkań „Kulisy pracy Policji”, organizowane przez Studenckie Koło Nauk Penalnych. Mieliśmy niebywałą przyjemność gościć na forum koła Pana Jarosława Maciejuka i Pana Adama Michałowskiego - funkcjonariuszy wchodzących w skład Zespołu ds. zbrodni niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Prelegenci przybliżyli nam teoretyczne zagadnienia związane z wykonywaną przez nich pracą, wskazując na główne zadania stawiane przed Zespołem, tj. ustalanie sprawcy przestępstwa popełnionego w przeszłości oraz zbieranie materiału dowodowego, który następnie służyć ma formułowaniu aktu oskarżenia przez prokuratora. Ponadto dowiedzieliśmy się o niezwykle ważnej roli biegłych, z którymi to współpracuje ich Zespół m.in. biegłym z zakresu biologii, daktyloskopii, poligrafii czy profilowania kryminalistycznego. Nasi goście wskazywali również na powody niewykrycia sprawcy w przeszłości, podając za przykład m.in. niewystarczającą technikę oraz przykładowe błędy funkcjonariuszy prowadzących śledztwa.

Podczas części praktycznej mogliśmy zapoznać się z autentycznymi sprawami, które stanowiły niebywałe zagadki kryminalne z naszego podwórka przez co swego czasu szokowały opinię publiczną. Spotkanie zakończyliśmy żywą dyskusją, podczas której funkcjonariusze odpowiadali na liczne pytania studentów, zaciekawionych poszczególnymi sprawami, m.in. dotyczące prawdopodobnego motywu sprawcy, czy innych zaskakujących aspektów śledztwa.