Seminarium pt. „Mediacja w różnych gałęziach prawa”

Dnia 18 marca 2022 r. odbyło się seminarium pt. "Mediacja w różnych gałęziach prawa" zorganizowane przez Studencką Poradnię Prawną - Pracownię Wydziału Prawa UwB oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych.

Prelegenci przedstawili uczestnikom charakterystykę mediacji w prawie cywilnym (dr Arkadiusz Bieliński), prawie gospodarczym (dr Marta J. Kuklo), prawie pracy (dr hab. Wioletta Witoszko), prawie karnym (dr Dariusz Kużelewski) oraz prawie administracyjnym (mgr Sylwia Łazuk i mgr Paulina Zadykowicz).

Dodatkowo, wskazane zostały kierunki rozwoju, jak również zmian, które powinny zostać wprowadzone, aby mediacja w poszczególnych gałęziach prawa mogła być prowadzona skuteczniej.