Spotkanie on-line nt. „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”

W dniu 26 listopada odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” w tym roku akademickim. Gościem seminarium była opiekun Koła dr Urszula Drozdowska, która poruszyła temat najnowszych zmian w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Uczestnicy dowiedzieli się jakie unormowania obowiązywały przed wybuchem pandemii Covid-19, a także jak pandemia wpłynęła na ustawodawstwo. Następnie uczestnicy wzięli udział w niezwykle aktywnej dyskusji, która doprowadziła do ciekawych wniosków i przemyśleń.

Był to pierwszy wykład przeprowadzony przez Koło w formie zdalnej, którą wymusiła sytuacja epidemiczna w kraju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia!