Spotkanie prof. Michaela Schwartza z członkami SPP UwB

Dnia 10 kwietnia 2019 r. Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa UwB miała przyjemność gościć prof. Michaela Schwartza z Syracuse University College of Law (USA), który uczestniczył w sesji plenarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”.

Spotkanie to było doskonałą okazją nie tylko do przedstawienia sposobu funkcjonowania Poradni, ale także do wymiany doświadczeń na temat działania klinik prawa w Polsce i USA, szczególnie z uwagi na prowadzony przez prof. Schwartza program kliniczny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Syracuse, gdzie swoją pracę skupia na prawach osób niepełnosprawnych.