Spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa UwB

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pełniącej funkcję doradczą i opiniodawczą Dziekana.

Do zadań Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa UwB należą w szczególności:
- ocena stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów uczenia się,
- opiniowanie inicjatyw w zakresie powoływania nowych kierunków,
- proponowanie zmian w programach studiów mających na celu ich doskonalenie, zwłaszcza w zakresie ich dostosowywania do potrzeb rynku pracy,
- podejmowanie działań wspierających różne obszary aktywności Wydziału Prawa UwB.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć ze spotkania.