Spotkanie z pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP w Białymstoku

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku - Panem Szczepanem Barszczewskim, zorganizowane przez Stydenckie Koło Prawa Gospodarczego.

Podczas spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się z instytucją Rzecznika MŚP, jego kompetencjami oraz aspektami związanymi z Konstytucją dla Biznesu. Praktyczność tych zagadnień została ukazana również przez ciekawe i praktyczne działania, które podejmuje Rzecznik MŚP w konkretnych sprawach. Została zaprezentowana także działalność naszego lokalnego - Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.