Spotkanie „Życie za kratami - Zakład Karny widziany oczami strażnika więziennego”

Po raz kolejny członkowie Studenckiego Koła Nauk Penalnych Wydziału Prawa UwB mieli okazję odwiedzić Zakład Karny w Białymstoku. W tym roku zwiedzanie Zakładu Karnego zostało połączone z merytorycznym spotkaniem „Życie za kratami - Zakład Karny widziany oczami strażnika więziennego”, przeprowadzonym przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej Białystok.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapytać pracowników Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku m.in. o to jak pracować z więźniami, jacy przestępcy w ostatnich latach najczęściej trafiają do Zakładu Karnego, w jaki sposób zmniejszyć powrotność do przestępstwa po odpuszczeniu ośrodka penitencjarnego przez skazanych, jak radzą sobie kobiety na stanowisku Wychowawcy Więziennego, co wyróżnia pracę w Służbie Więziennej na tle pozostałych służb mundurowych oraz czy warunki panujące w więzieniu zmierzają w stronę systemu norweskiego.

Spotkanie przebiegło aktywnie na zapoznawaniu się z codziennymi obowiązkami pracowników SW - od szczebla ochrony, przez wychowawców, pracowników administracji, po samego rzecznika.
Uczestnicy dyskutowali na temat możliwościach podjęcia pracy w SW, satysfakcji z udanej współpracy skazanych i wychowawców czy wyzwaniach, odpowiedzialności oraz trudniejszych momentach w służbie. Udało się również zapoznać z codziennym życiem więźniów oraz podejmowanymi przez nich aktywnościami np. pracą na terenie Zakładu lub poza nim.

Uwagę studentów przykuły w szczególności prężnie działający radiowęzeł, pracownia artystyczna oraz przepiękne rzeźby czy obrazy wykonane przez osadzonych.

Serdecznie dziękujemy Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej za cenne i pouczające spotkanie!