Street Law - Prawo na co dzień

Dnia 1 marca 2019 r. o godz. 10:45 odbyło się pierwsze spotkanie studentów Wydziału Prawa i uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku w ramach projektu „Street Law - Prawo na co dzień". Celem tego projektu jest nauczanie prawa oraz praktycznych aspektów jego stosowania w sposób interaktywny. Anna Łukasiak i Dominika Litwińczuk z Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii przybliżyły uczniom zagadnienia związane z systemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Uczestnicy zajęć zdobyli nową wiedzę oraz usystematyzowali ją za pomocą aktywnego udziału w przygotowanych zadaniach. Każdy z nich spisał się świetnie, dlatego też nagrodzeni zostali gadżetami Wydziału Prawa. W przyszłym tygodniu uczniowie zapoznają się z podstawami prawa karnego. Zdobędą także wiedzę z zakresu kryminologii, kryminalistyki, podstaw prawa cywilnego, odpowiedzialności nieletnich oraz wielu innych zagadnień związanych z prawem.

 

Dnia 5 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu. Studentki prawa Adriana Kuligowska i Justyna Jarocka przeprowadziły zajęcia, w trakcie których licealiści zdobyli wiedzę z zakresu podstaw prawa karnego materialnego i odpowiedzialności nieletnich. Koordynatorami projektu są dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Merytoryczne wsparcie z zakresu prawa cywilnego udzielane jest przez dr Renatę Tanajewską.

 

W dniu 6 marca odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu ,,Street Law - Prawo Na Co Dzień". Monika Winckiewicz i Weronika Sołkiewicz przeprowadziły zajęcia dotyczące nieletnich - przede wszystkim ich odpowiedzialności na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego, przyczyn popełnienia przestępstw oraz skutków ich popełniania. Głównym celem zajęć była nauka pracy w grupach, przyswojenie wiedzy dotyczącej tego zakresu prawa oraz aktywizacja uczniów. Uczniowie chętnie współpracowali zarówno ze sobą, jak i z prowadzącymi, z ogromnym zaangażowaniem wypowiadali się na poruszane na zajęciach kwestie, zadawali ciekawe pytania, chętnie uczestniczyli w przygotowanych przez prowadzące quizy i zadania. Spotkanie zakończyło się sukcesem, ponadto było niezwykle cennym doświadczeniem zarówno dla studentów, jak i uczniów.


W dniu 19 marca 2018 r. kolejne studentki Wydziału Prawa UwB - Daria Justyna Sawicka i Izabela Lewicka - poprowadziły zajęcia w ramach projektu Street Law. Ich tematem było wykazanie różnic między kryminalistyką a kryminologią pokazując jednocześnie, że te nauki mają jednak wiele wspólnego. Pierwsza lekcja, która opierała się na kryminalistyce, rozpoczęła się od luźnych skojarzeń uczniów na zadany temat. Następnie studentki opowiedziały, jak kryminalistyka jest definiowana i dzielona z punktu widzenia nauki a następnie rozróżniły kilka działów techniki śledczej, wśród których znalazły się m.in.: daktyloskopia, osmologia, traseologia, mechanoskopia, cheiloskopia. Uczniowie dzielili się swoimi informacjami na temat wspominanych działów a następnie mieli za zadanie określić, kim jest technik kryminalistyki. Na koniec zajęć, mieli okazję samodzielnie zdjąć odcisk palca, ust czy ucha za pomocą zestawów daktyloskopijnych przyniesionych przez studentki. Druga lekcja również zaczęła się od burzy mózgów, tym razem odnosząc się do pojęcia kryminologii. Z definicją tej nauki uczniowie mieli zdecydowanie większy problem, więc studentki szybko przeszły do wytłumaczenia czym jest kryminologia i jakie są jej podstawowe działy. Opowiedziały również o dość kontrowersyjnych teoriach C. Lombroso zaznaczając, że obecnie jego stwierdzenia nie są podtrzymywane przez naukę. Następnie uczniowie mieli podać jak najwięcej przyczyn przestępczości ludzi. Rozpoczynając od takich powodów jak "zemsta" czy "chęć uzyskania szacunku" a kończąc na "bezdomności" czy "alkoholizmie". Uczniowie sprawili, że tablica została zapełniona przykładami w bardzo szybkim tempie. Na koniec zajęć studentki podzieliły grupę na 4 drużyny i włączyły przygotowany quiz na platformie Kahoot, który miał wyłonić zwycięzcę. Liczyły się nie tylko prawidłowe odpowiedzi, ale również znaczenie miał jak najkrótszy czas zaznaczenia właściwej opcji. Wygrała grupa "4", która uzyskała aż 28152 punkty z niewielką ilością pomyłek. Studentki przekazały drużynie słodką nagrodę a następnie zrobiły pamiątkowe zdjęcia z grupą uczniów uczestniczących w zajęciach.


W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie studentów Wydziału Prawa i uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku w ramach projektu "Street Law - Prawo Na Co Dzień". Studenci prawa Ewelina Konik oraz Mateusz Gąsowski przybliżyli uczniom zagadnienia związane z podstawami prawa cywilnego. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z praktycznym zastosowaniem prawa w życiu codziennym. Dodatkowo uczniowie mieli okazję nauczyć się rozwiązywania kazusów na podstawie analizy memów.

 

Koordynatorami projektu są dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Merytoryczne wsparcie z zakresu prawa cywilnego udzielane jest przez dr Renatę Tanajewską.