Studenci Wydziału Prawa z wizytą w Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy

W dniach 25-28 września 2019 r. studenci Wydziału Prawa UwB przebywali na wyjeździe naukowym w Kijowie, zorganizowanym przez opiekuna Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej dr. Krzysztofa Szczygielskiego, przy wsparciu członków Koła.

Najważniejszym punktem wyjazdu do Kijowa była wizyta w Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy (Конституційний Суд України), która odbyła się w 27 września 2019 r. W jej trakcie uczestnicy mogli poznać historię Sądu Konstytucyjnego, jego strukturę, przysługujące mu kompetencje oraz zasady funkcjonowania, a także obejrzeć salę posiedzeń, archiwum, bibliotekę, ekspozycje muzealne, czy pomieszczenie centrum prasowego.

Wizyta w stolicy Ukrainy była również okazją do odwiedzenia Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка) oraz Sądu Najwyższego Ukrainy (Верховний Суд України).

Wyjazd był drugim, po odwiedzeniu w 2018 r. hiszpańskiego Sądu Najwyższego w Madrycie (Tribunal Supremo), projektem tego typu zorganizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej.