Sympozjum naukowe „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”

W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się sympozjum naukowe pt.„Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”, zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Podczas sympozjum wystąpili goście z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - Aleksandra Grynkiewicz i Łukasz Kotoński oraz dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz - koordynator MCBiEK.

Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony studentów Wydziału Prawa UwB, ale również funkcjonariuszy służb Staży Granicznej czy Policji. Podczas sympozjum zaproszeni goście zaprezentowali informacje związane z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz zagadnienia związane z fałszowaniem dokumentów. W szczególności przedstawiono specyfikę oraz mnogość zabezpieczeń w tworzonych przez nich dokumentach m.in. dowodach osobistych, paszportach, a także banknotach.