„Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego”

Dnia 26 marca 2021 r., w ramach cyklu warsztatów skierowanych do uczniów białostockich szkół zorganizowanych przez pracowników naukowych Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz doktorantów należących do Koła Naukowego Prawa Pracy, przedstawicielki Koła Naukowego Prawa Pracy - mgr Sylwia Łazuk i mgr Paulina Zadykowicz przeprowadziły warsztaty pt. „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego”, w których wzięli udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Celem warsztatów było upowszechnienie wiedzy w zakresie podstawowych praw i obowiązków pracowniczych młodych ludzi, wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu zatrudnienia, cechami stosunku pracy oraz elementami umowy o pracę. Omówione zostały także regulacje dotyczące szczególnej ochrony pracy młodocianych. Na koniec uczniowie mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce analizując zapisy przykładowej umowy o pracę.

Licealiści aktywnie uczestniczyli w warsztatach, dopytywali się na co powinni zwracać uwagę przy podpisywaniu pierwszej umowy o pracę.