Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu 3 października 2019 r. odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego. Uroczystość otworzył dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - nowy Dziekan Wydziału Prawa, który w swoim przemówieniu inaugurującym podkreślił istotną rolę wszystkich pracowników oraz studentów, tworzących całość społeczności akademickiej oraz zapowiedział nadchodzące zmiany w funkcjonowaniu Wydziału. Głos zabrał również prof. dr hab. Robert Ciborowski - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, który w swoim przemówieniu powitał nowych żaków oraz wyraził niezwykłą radość z powodu nieustającej popularności jaką cieszy się Wydział Prawa.

W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością wszyscy dotychczasowi Dziekani Wydziału Prawa - prof. zw. dr hab. Adam Jamróz, prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis, prof. zw. dr hab. Leonard Etel oraz prof. zw. dr hab. dr. h. c. Emil W. Pływaczewski. W ich imieniu głos zabrał dziekan-senior Profesor Adam Jamróz, mówiąc o cenionej pozycji absolwentów Wydziału Prawa na różnych płaszczyznach.

Po uroczystych przemówieniach odbyło się wręczenie nagród i dyplomów najlepszym kandydatom i absolwentom, oraz nagród z tytułu „Aktywnego studenta”. Następnie obecni studenci pierwszego roku przystąpili do tradycyjnego ślubowania. Nowych żaków przywitał również przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, który życzył przyszłym adeptom nauk prawnych dużo odwagi i wytrwałości. Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali wykładu inauguracyjnego sędziego Jan Rudowski, Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pt. „Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego”.