Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych „Egzekucja administracyjna”

Kolejnych czterdziestu słuchaczy otrzymało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Egzekucja administracyjna”. Studia te służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych umożliwiających realizację zadań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego i zwiększenia efektywności organów egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacja drugiej edycji zamawianych studiów była możliwa, ponieważ Uniwersytet w Białymstoku wygrał ponownie ogłoszony przez Krajową Szkołę Skarbowości w Warszawie przetarg na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych „Egzekucja administracyjna”. Na studiach kierowanych przez dr hab. Joannę Radwanowicz-Wanczewską zajęcia prowadzili (podobnie jak w edycji z 2018 r.) pracownicy Wydziału Prawa UwB oraz specjaliści z resortu finansów.

Podczas uroczystego rozdania świadectw Wydział Prawa UwB reprezentowali: dr Maciej Aleksandrowicz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. studiów podyplomowych, oraz mgr inż. Kamil Skorulski - Kierownik Pracowni Komupterowej Wydziału Prawa, zajmujący się obsługą studiów.

Fot.: www.kss.gov.pl