Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa UWM Profesorowi Emilowi W. Pływaczewskiemu