Uznanie organu podatkowego a uznanie prokuratora, a mediacja...?!

Studenckie Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Postępowania Karnego WP UwB miało okazję przeprowadzić spotkanie „Uznanie organu podatkowego a uznanie prokuratora, a mediacja...?!”. Dotycyło ono mediacji w różnych gałęziach prawa m.in. prawo podatkowe, karne oparte na interesujących sprawach sądowych. Spotkanie poprowadził wieloletni praktyk adwokat dr Mariusz Charkiewicz.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o:

  • pojęciu i celu mediacji,
  • mediacji w różnych gałęziach prawa,
  • czy jest możliwość prowadzenia mediacji i w jaki sposób w procesie podatkowym zakończonym decyzją, która spowodowała wszczęcie procesu karno-skarbowego,
  • czy jest możliwość mediacji w procesie karno-skarbowym gdzie np. prokuratura okręgowa podejrzewa przedsiębiorcę o oszustwo podatkowe?