V Międzynarodowa Konferencja „Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives”

W dniach 9-10 czerwca 2021 r. odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku V Międzynarodowa Konferencja „Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives”. Organizatorem konferencji było Centrum Prawniczego Języka Angielskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym celem konferencji było stworzenie otwartego forum do wymiany teoretycznych i empirycznych aspektów w zakresie problematyki Legal English.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z 18 państw: Grecji, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Gruzji, Włoch, Rosji, Polski, Czech, Rumunii, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji, Austrii, Chorwacji, Węgier oraz Chin.

Konferencja „Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives” była już piątą odsłoną wydarzenia zainicjowanego i przygotowanego przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego UwB. Konferencja ma charakter cykliczny, odbywa się co dwa lata i cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród naukowców z całego świata. Z ramienia organizatorów zapraszamy na kolejną, szóstą edycję konferencji, która odbędzie się w 2023 r.