VI Kongres Penitencjarny

W dniach 6-8 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się VI Kongres Penitencjarny, w którym wzięła udział Aleksandra Trofimiuk - członkini Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii UwB, prezentując swój referat pt. „Znaczenie zaburzonego dzieciństwa z perspektywy osób skazanych”.

Wystąpienie podporządkowano w głównej mierze próbie wyjaśnienia interakcji pomiędzy zaburzeniami z okresu dzieciństwa, a predyspozycjami przestępczymi u dorosłych osób. Celem wypowiedzi było zwrócenie uwagi słuchaczy na etap dzieciństwa, jako kluczowy z punktu widzenia postępowania danej jednostki w dorosłym życiu. Analizując przyczyny popełniania zachowań przestępczych, przedstawiono istotę oraz kategorie czynników kryminogennych. Głównym zamierzeniem podjętej tematyki było podkreślenie rangi działań profilaktycznych w okresie dzieciństwa.

Gratulujemy udanego wystąpienia i życzymy dalszych sukcesów!