VII edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy z postępowania karnego

W dniach 6-7 czerwca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się VII edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy z postępowania karnego, organizowanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB wraz ze Studenckim Kołem Nauk Penalnych.

Uprzejmie informujemy, że na podium stanęli, zdobywając odpowiednio I, II i III miejsce - Kinga Kanecka (UJ), Sebastian Jacek Kurkiewicz (UW) oraz  Michał Jerzy Dębowski (UW). Michałowi Pułce (UJ) przypadło 4 miejsce. Z kolei Mateusz Szewczyk (UŁ) oraz Dominik Wesołowski (UwB) zajęli ex aequo 5 miejsce.

Pragniemy nadmienić, że wszyscy uczestnicy Konkursu wykazali się niezwykle imponującą znajomością przepisów kodeksu postępowania karnego oraz umiejętnością zastosowania ich w praktyce.

W eliminacjach konkursu zmierzyło się 21 uczestników reprezentujących następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku.

Za rzetelną weryfikację wiedzy uczestników serdecznie dziękujemy niezawodnej Komisji Konkursowej, w której skład weszli:
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (przewodnicząca),
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski,
dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku.

Pragniemy wyrazić wdzięczność za okazane wsparcie patronom oraz sponsorom wydarzenia:
- Prezesowi Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzacie Gersdorf,
- Prezesowi Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną - Stanisławowi Zabłockiemu,
- Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku - SSR Jolancie Korwin-Piotrowskiej,
- Naczelnej Radzie Adwokackiej,
- Krajowej Izbie Radców Prawnych,
- adw. Łukaszowi Budźko,
- radcy prawnemu Myśliborowi Łukaszowi Białemu,
- Marszałkowi Województwa Podlaskiego - Arturowi Kosickiemu,
- Wojewodzie Podlaskiemu - Bohdanowi Paszkowskiemu,
- Komendantowi Wojewódzkiemu Policji - nadinsp. Danielowi Kołnierowiczowi,
- Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robertowi W. Ciborowskiemu,
- Dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - prof. zw. dr hab. h. c. Emilowi W. Pływaczewskiemu,
- prof. dr hab. Barbarze Kudryckiej, posłowi do Parlamentu Europejskiego 2014-2019 r.,
- Fundacji Court Watch Polska,
- Fundacji Ordo Iuris,
- Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu w Białymstoku,
- wydawnictwu Think & Make oraz Wolters Kluwer,
- firmie pwc.

Dziękujemy również patronom medialnym - Polskiemu Radiu Białystok, TVP 3 Białystok oraz portalowi studentprawa.pl.