Warsztaty dot. upadłości konsumenckiej

Dnia 30 marca 2022 r. dr Maciej Pannert - adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego przeprowadził warsztaty dot. upadłości konsumenckiej.

Prelegent przedstawił przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również omówił szczegółowo procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także wielu praktycznych informacji dotyczących tematu spotkania.