Warsztaty w XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku

Dnia 26 maja 2022 r. przedstawicielki Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB i Koła Naukowego Prawa Pracy - mgr Sylwia Łazuk i mgr Weronika Sołkiewicz przeprowadziły warsztaty pt. „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego”, w których wzięli udział uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.
 
Celem warsztatów było upowszechnienie wiedzy w zakresie podstawowych praw i obowiązków pracowniczych młodych ludzi, wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy.
 
Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu zatrudnienia, cechami stosunku pracy oraz elementami umowy o pracę. Omówione zostały także regulacje dotyczące szczególnej ochrony pracy młodocianych. Na koniec uczniowie mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce analizując zapisy przykładowej umowy o pracę.
 
Licealiści aktywnie uczestniczyli w warsztatach – chętnie zadawali pytania oraz dopytywali, na co powinni zwracać uwagę przy podpisywaniu pierwszej umowy o pracę.