„Warsztaty ze sporządzania ugody mediacyjnej w sprawach karnych” – relacja ze spotkania

Dnia 16 kwietnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Penalnych miało przyjemność zorganizować kolejne praktyczne warsztaty z cyklu „Warsztat młodego karnisty”. Uczestnicy mieli okazję wzbogacić swoje umiejętności praktyczne o sporządzanie ugody mediacyjnej, zapoznać się z konstrukcją, wymogami, obligatoryjnymi elementami ugody i techniką prawidłowego formułowania jej postanowień.

Pod okiem eksperta Łukasza Budźko - adwokata i mediatora sądowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, przybliżona została perspektywa obu stron postępowania mediacyjnego – oskarżonego i pokrzywdzonego.

Dziękujemy prelegentowi za zobrazowanie pracy mediatora sądowego, a uczestnikom za liczną obecność.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Penalnych.