Wręczenie dyplomów aktywnym studentom

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenia dyplomów studentom za aktywną działalność na rzecz kół naukowych lub organizacji studenckich. Dyplomy w imieniu Dziekana Wydziału Prawa wręczył Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Olechno.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom!