Wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy z zakresu prawa karnego

W dniu 27 maja 2019 r. prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski - Dziekan Wydziału Prawa UwB, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii oraz prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB, Kierownik Zakładu Prawa Karnego wręczyli dyplomy laureatom konkursu wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego. W uroczystości udział wzięły również dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, mgr Paulina Pawluczuk-Bućko oraz mgr Ewelina Wojewoda, które przygotowały nagrody oraz dyplomy uczestnikom. Nagrody ufundowały takie wydawnictwa jak: C.H. Beck, Wolters Kluwer, Od.Nowa. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce - ma również możliwość odbycia praktyki studenckiej w kancelarii mec. Piotra Bołtryka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!