Wyjazd członków KNPWIMiI do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie

W dniu 5 marca członkowie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Mediów i Internetu na zaproszenie Studenckiego Koła Nowych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczyli w seminarium naukowym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Podczas seminarium mogliśmy wysłuchać ciekawych wystąpień między innymi zastępcy Dyrektora Departamentu – Pana Artura Żuka, który przedstawił nam zagadnienia dotyczące rejestrów sądowych (m.in. KRS, rejestru zastawów, rejestru ksiąg wieczystych czy powstającego Krajowego Rejestru Zadłużonych). Kolejnym prelegentem był Pan Adrian Orliński. Podczas tego wystąpienia uczestnicy mieli okazję nauczyć się zakładać spółkę przez internet. Dodatkowo mieli też szansę wysłuchać wykładu Pani Danuty Szczepańskiej dotyczącego repozytorium dokumentów finansowych.