Wyjazd studyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W dniu 15 maja 2019 r. studenci Wydziału Prawa UwB (Anna Falkowska, Tomasz Bielawski, Daniel Sjargi, Julita Krukowska, Monika Radenković) pod opieką dr. Krzysztofa Tesznera i dr. Artura K. Modrzejewskiego odbyli wyjazd studyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Organizacji wyjazdu podjęli się pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa UwB - dr Krzysztof Teszner i dr Artur K. Modrzejewski, przy wsparciu Studenckiego Koła Prawa Administracyjnego.

W trakcie wyjazdu studenci mieli możliwość zwiedzenia budynku NSA a także uczestniczenia w trzech rozprawach w Wydziale II Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego: sprawa o sygnaturze: II FSK 1454/17 skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wyrok WSA III SA/Wa 100/16) /sala F/ , sprawa o sygnaturze: II FSK 1455/17 skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wyrok WSA III SA/Wa 101/16) /sala F/, sprawa o sygnaturze: II FSK 1542/17 uchybienie terminu do wniesienia odwołania oraz przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (wyrok WSA III SA/Wa 869/16) /sala F/. Skład orzekający w sprawach stanowili: Sędziowie NSA Stanisław Bogucki, Cezary Koziński, Jerzy Płusa. Studentów szczególnie zainteresowała ostatnia ze spraw, gdzie przedmiotem rozpatrywania była kwestia przywrócenia terminu na wniesienie odwołania, ze względu na techniczne trudności z prawidłowym pobraniem treści decyzji zamieszczonej na platformie e-PUAP. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z niecierpliwością czekają na pisemne motywy uzasadnianie orzeczenia NSA.

Delegację z Białegostoku troskliwą opieką otoczyli: Sędzia NSA Stanisław Bogucki, oraz Pani Marta Kulikowska, Pan Robert Borek, Pani Małgorzata Szyszkowska. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, gościnność, profesjonalizm organizacji wizyty i lekką dozę humoru na sali sądowej. Uczestnicy wyjazdu mieli również przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z Sędzią Marianem Wolaninem, z Biura Orzecznictwa NSA.

Dla uczestników wyjazdu była to już piąta wizyta studyjna w NSA (cztery poprzednie odbyły się kolejno w 2013 r., 2014 r. 2015 r., 2016 r.). Można więc bez wątpienia stwierdzić, że wizyty studyjne w NSA mają charakter imprezy cyklicznej. Zorganizowany wyjazd był z pewnością bardzo ciekawą i pożyteczną inicjatywą, stanowił okazję do obserwowania praktyki działania Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przyszłości Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego oraz pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego planują podejmować podobne działania do uczestnictwa w których, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia.