XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Prawniczych

W dniach 5-6 września 2019 r. Biblioteka Wydziału Prawa w Białymstoku miała zaszczyt być organizatorem XVII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Prawniczych zatytułowanej „E-zasoby w bibliotece prawniczej, czyli jak spełniać oczekiwania użytkowników”.

Tematem przewodnim spotkania były elektroniczne źródła informacji z dziedziny prawa. Omówione zostały zagadnienia dotyczące ich zawartości oraz dostępności w polskich bibliotekach prawniczych. Konferencja była również okazją do zapoznania się z ofertą elektronicznych baz prawniczych oraz prawnym aspektem gromadzenia zasobów elektronicznych w bibliotekach.

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów:

- Czy obecnie możliwa jest praca naukowca bez wykorzystywania dostępu do wydawnictw elektronicznych? - dr Arkadiusz Bieliński - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
Prawo autorskie w działalności bibliotek uniwersyteckich - wybrane problemy - mgr Wojciech Zoń - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
Dylematy badacza przy klasyfikacji słownictwa z zakresu bibliotekoznawstwa do grup ubytków i nabytków leksykalnych we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie słów zaczynających się na literę B) - mgr Lidia Lewicka - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrażanie Ustawy 2.0. Nowoczesna uczelnia. Efektywna praca. Wygodne studiowanie - Monika Kulesza-Czupryn - Wolters Kluwer,
Źródła prawnicze online wydawnictwa Oxford University Press - Online LAW resources from Oxford University Press - Julita Madzio - Oxford University Press,
- Rozwiązania EBSCO w zakresie tematyki prawniczej - Anna Abramowska, Michał Tomczyk-Ebsco,
- Darts-ip - odkryj największą bazę orzecznictwa prawa własności intelektualnej - Aleksandra Rostkowska - Darts-ip,
- Evidence Based Acquisition - wolność dla bibliotek. Kolekcje prawnicze z wydawnictw Brill, Bloomsbury Academic (Hart), De Gruyter oraz Peter Lang - Jacek Lewinson - Jacek Lewinson Publishers’ Representative,
- Współpraca wydawnictwa C.H. Beck z Bibliotekami Prawniczymi - stan obecny - perspektywy - Marcin Włodarczyk - C.H. Beck.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa oraz Muzeum Ikon w Supraślu.