XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 31 maja-1 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. „Metodyka nauczania klinicznego”, zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną Pracownię Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Była to druga w historii Studenckiej Poradni Prawnej w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Konferencję otworzył kierownik Studenckiej Poradni Prawnej dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB, który następnie poprosił prof. zw. dr hab. Ewę Guzik-Makaruk – Prodziekan ds. Nauki, o zabranie głosu i powitanie w imieniu kolegium dziekańskiego wszystkich obecnych. Następnie kolejno oddano głos dr Izabeli Kraśnickiej – Pełnomocnikowi Rektora ds. Umiędzynarodowienia, Adamowi Jakuciowi – doradcy Wojewody Podlaskiego, sędzi NSA Elżbiecie Trykoszko – Wiceprezes WSA w Białymstoku, dr Filipowi Czernickiemu – Prezesowi Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dr hab. Andrzejowi Sakowiczowi, prof. UwB – kierownikowi Studenckiej Poradni Prawnej, który zaprosił moderatorkę panelu dr Izabelę Kraśnicką.

W I panelu konferencji swoje wystąpienia zaprezentowało 5 osób z Białorusi. Poruszyli oni problematykę m.in. aktualnych problemów klinik prawa na Białorusi oraz „Street law” w działalności kliniki prawa Uniwersytetu w Połocku. Po dyskusji wszyscy udali się na przerwę kawową, która stanowiła okazję do poznania się i kontynuowania rozmowy podjętej podczas I panelu.
Kolejny panel moderował dr Arkadiusz Bieliński. Okazję do zaprezentowania się mieli przedstawiciele macierzystej kliniki prawa, a także klinik z Krakowa, Łodzi, Katowic oraz Warszawy. W czasie II panelu poruszono problematykę dotyczącą ochrony danych osobowych, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej konsumentom, współpracy klinik z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, prawa pomocy w postępowaniu administracyjnym, asystenta koordynatora klinicznego.

Po pięciu godzinach trwającej konferencji wszyscy udali się na III panel, moderowany przez mgr Sylwię Łazuk i mgr Paulinę Zadykowicz, w której zaprezentowana została problematyka mediacji i kontaktu z klientem.

IV panel moderowany przez mgr Urszulę Matys i mgr Łukasza Presnarowicza został poprzedzony ostatnią przerwą kawową. Studenci z Grodna i Połocka zaprezentowali przede wszystkim problematykę dotyczącą zastosowania technologii, współpracy z organizacjami społecznymi, przeciwności, z którymi się spotykają na co dzień w działalności oraz formy aktywności w ich klinikach prawnych. Uwieńczeniem ośmiogodzinnych obrad była kolacja, która stała się znakomitą okazją do dalszej wymiany doświadczeń oraz integracji.

Drugi dzień konferencji został poświęcony warsztatom, które podzielono na dwie części. Przeprowadził je dr Przemysław Kubiak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzący podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniem, pozwalającymi na lepsze radzenie sobie w pracy w klinikach prawnych.
Konferencja była niewątpliwie okazją do integracji środowiska klinik prawa, wymiany doświadczeń, a także określenia przyszłych wyzwań nauczania klinicznego w Polsce.

Sponsorami konferencji byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Global Alliance for Justice Education (GAJE), Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, PwC Polska, Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte Patronatem medialnym: BiałystokOnline.pl, Polskiego Radia Białystok oraz TVP3 Białystok. Patronatem konferencja została objęta przez: Wydawnictwo C.H. Beck, a patronami honorowymi zostali: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Dziekan Wydziału Prawa UwB - Prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski oraz Prezydent miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski.