„Zaginięcia osób w Polsce – raport z badań kryminologicznych”

Dnia 24 marca 2021 r. odbyło się spotkanie naukowe z dr Maciejem Dudą pt. „Zaginięcia osób w Polsce – raport z badań kryminologicznych”, podczas którego przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania były realizowane w ramach grantu pozyskanego w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 100 osób. Podczas swojej prelekcji dr Maciej Duda przeanalizował dane statystyczne dotyczące osób zaginionych w Polsce, omówił przyczyny zaginięć oraz rozwiązania prawne, jakie obowiązują w tym zakresie. Prelegent odniósł się do procedur związanych z informowaniem organów ścigania o zaginięciach, wskazując, że im wcześniej zdarzenie zostanie zgłoszone, tym większa jest szansa na odnalezienie danej osoby (dane statystyczne wskazują, iż blisko 30% zaginionych, odnajduje się w ciągu 24 godzin). Podczas wykładu zaprezentowano rozwiązania stosowane przez inne kraje w zakresie poszukiwania osób zaginionych, w szczególności w Chorwacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zachęcamy do udziału w przyszłych wydarzeniach.