Zasada pomocniczości i zasada solidarności

Dnia 8 marca 2022 r. na Wydziale Prawa ponownie gościliśmy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku na warsztatach zorganizowanych przez Panią dr Małgorzatę Wenclik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego.

Młodzież miała okazję porozmawiać o zasadzie pomocniczości i zasadzie solidarności społecznej w kontekście organizowania się społeczeństwa obywatelskiego w trakcie kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie. Uczniowie dyskutowali o tym jak pomagać w sposób trafny i wspierający osoby potrzebujące. Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że wolontariat i aktywność mają wielką moc sprawczą.