Zebranie Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Białystok - Lwów

W dniu 20 czerwca 2022 r. za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się połączone zebranie Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa UwB oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Prawa Finansowego, Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Spotkanie zostało zainicjowane przez doc. dr. Andreja Mostovy i dr. Krzysztofa Tesznera, przy akceptacji Kierowników obu Katedr – prof. Mykoly Kobylecki oraz prof. Dariusza R. Kijowskiego – w celu rozwoju kontaktów naukowych między osobami zajmującymi się szeroko rozumianym prawem i postępowaniem administracyjnym. a także inspiracji wspólnych inicjatyw oraz badań naukowych. Po prezentacji przez Kierowników ogólnych kierunków działalności Katedr oraz prowadzonych badań podstawowych, każdy z pracowników przedstawił swoje zainteresowania badawcze oraz najbliższe plany naukowe. W dyskusji podsumowującej wskazane i zaproponowane zostały kierunki współpracy Katedr, które mogą być realizowane wspólnie, oraz zgłoszone konkretne propozycje wspólnych działań badawczych oraz ich komercjalizacji.