Współpraca Wydziału Prawa UwB z I Liceum Ogólnokształcącym
Współpraca Wydziału Prawa UwB z I Liceum Ogólnokształcącym

Relacja ze spotkania

Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu
Relacja z zajęć w III LO poświęconych porównaniu sądowej i mediacyjnej ścieżki rozwiązania sporu

Zajęcia przeprowadził dr Arkadiusz Bieliński, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego

Relacja z cyklu wykładów prof. Liquna Cao
Relacja z cyklu wykładów prof. Liquna Cao

Relacja wykładów zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Katedrę Pra...

Relacja z warsztatów daktyloskopijnych
Relacja z warsztatów daktyloskopijnych

Warsztaty organizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii

Relacja z wykładu ,,Afryka oczami pracownika UNICEF - jak skutecznie pomagać?”
Relacja z wykładu ,,Afryka oczami pracownika UNICEF - jak skutecznie pomagać?”

Zachęcamy do zapoznania się z relacją Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych

Spotkanie inauguracyjne KNPMiF
Spotkanie inauguracyjne KNPMiF

Relacja z inauguracyjnego spotkania koła

Warsztaty pt. „Świadome wejście na rynek pracy i podjęcie pierwszego zatrudnienia”
Warsztaty pt. „Świadome wejście na rynek pracy i podjęcie pierwszego zatrudnienia”

Warsztaty w ramach IV Tygodnia Kariery w Mechaniaku „Złap za stery do swojej kariery”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Stan prawny a rzeczywistość”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Stan prawny a rzeczywistość”

Relacja ze spotkania inauguracyjnego
Relacja ze spotkania inauguracyjnego

Zachęcamy ze zapoznania się z relacją Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii