VI Kongres Penitencjarny
VI Kongres Penitencjarny

Aleksandra Trofimiuk - członkini KNPKiK UwB wystąpiła z referatem

Polsko-ukraińska umowa o współpracy uniwersyteckiej
Polsko-ukraińska umowa o współpracy uniwersyteckiej

Umowa o wspóplracy Uniwersytetu w Białymstoku z Uniwersytetem Narodowym w Czerniowcach,Ukraina

Debata „Kto zabił – hejt czy szaleniec?”
Debata „Kto zabił – hejt czy szaleniec?”

Podsumowanie debaty oraz fotorelacja z wydarzenia

I polsko-ukraińskie seminarium naukowe
I polsko-ukraińskie seminarium naukowe

„Współczesne wyzwania wymiaru sprawiedliwości w europejskiej przestrzeni prawnej”

I polsko-holenderska kryminologiczna
I polsko-holenderska kryminologiczna

I polsko-holenderska konferencja na temat aktualnych badań kryminologicznych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instytucja realizacji zadań publicznych
Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instytucja realizacji zadań publicznych

Certyfikowany wykład poprowadził mgr Krystian Jaszczyk

Przedesyjna Powtórka z Prawa Własności Intelektualnej
Przedesyjna Powtórka z Prawa Własności Intelektualnej

Spotkanie zorganizowane przez ELSA Białystok z udziałem dr Justyny Konikowskiej-Kuczyńskiej

Finalne symulacje rozpraw sądowych
Finalne symulacje rozpraw sądowych

Symulacje rozpraw sądowych studentów w ramach CPS

Seminarium naukowo-praktyczne „Rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych”
Seminarium naukowo-praktyczne „Rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych”

Seminarium na temat praktyki rejestracji znaków towarowych, procedury zgłoszenia i rejestracji…