Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Data wydarzenia 09-04-2019

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki. Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?”

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).

Adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2020, w tym do rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów uczelnianych wydawnictw, jak również do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami oceny parametrycznej i ewaluacji działalności naukowej.

Celem Konferencji będzie przekazanie słuchaczom praktycznej, użytecznej wiedzy na temat nowych zasad i kryteriów najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych, która obejmie lata 2017-2020. W konferencji wezmą udział wybitni eksperci zajmujący się problematyką parametryzacji uczelni od strony prawnej, merytorycznej, organizacyjnej i technicznej. Konferencja szkoleniowa służyć będzie przygotowaniu przedstawicieli uczelni do nowej ewaluacji oraz wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do jej kryteriów, zasad i warunków.

Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi: 550 zł brutto

Więcej informacji pod adresem:  www.fundacja-edukacja.org.pl/artykul/429.html